Assalomu aleykum!

Manzil:

Qarshi shahar, Islom Karimov ko'chasi, 85 uy

Uskunalar

Laboratoriya bo`limlari zamonaviy uskunalar bilan jixozlangan, xar xil taxlil usullari qo`llaniladi, bular: serologik, mikrobiologiya, immunoferment, sitologik, gistologik va ginetiklardir.

Faoliyat

Gemostaz laboratoriyasida keng ko‘lamdagi koagulogik tekshiruvlar olib borilib, ular gemostaz tizimining tomir-trombotsitar bo`g‘imi xolatini baxolovchi trombotsitlarning umumiy soni, agregatsiyasi va koagulyasion bo‘g‘im xolati xaqida ma’lumot beruvchi protrombin vaqti, APTV,  fibrinogen miqdorini aniqlash usullarini o‘z ichiga oladi. Standartlashtirilgan tromboplastining qo‘llanilishi antikoagulyant terapiya oluvchi kasallar uchun  Xalqaro Normallashgan Munosabat tizimi   bo‘yicha hisoblash imkonini beradi.

Analiz narxlari

Simple Medical Form Free

Glasses can be quite pricy, even excluding the cost of frames.

Digital Retinal Photograph $70
Simple Aviation Form $105
Emergency Appointment Free
Cost of contacts Get 10% Off $30

Glasses can be quite pricy, even excluding the cost of frames.

Additional Services $33
Low Vision Aid Assessment $23
DVLA Acuity Test $20